Zöldségtermesztési
Kutató Intézet

Új Széchenyi Terv banner

Projekt neve:

A ZKI Zrt. növénynemesítési kutatás-fejlesztési programja, amely keretében négy fajban összesen 6 új, kiemelt betegségekkel szemben ellenálló hibrid, illetve fajta kerül előállításra és fajtabejelentésre

Azonosítószáma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0021


Projekt leírása:

Peronoszpóra-ellenálló szemölcsös partenokarp konzervuborka fajták előállítása:

A rendkívül kedvezőtlen májusi-júniusi időjárás miatt csak július végén kerültek elvetésre a diallél keresztezés növényei. Az időjárási körülmények a későbbiekben sem változtak kedvezőbbre. Ennek következtében az első szedéseket csak augusztus végén tudtuk megejteni. A rendkívül kedvezőtlen helyzet miatt augusztus végén a kísérlet egy részét fóliasátorban való kiültetéssel egészítettük ki. A szedéseket október 14-én fejeztük be, a tavalyi szedésszámnak mindössze a felét sikerült elérnünk. A kísérletben 3 olyan kombinációt találtunk, amelyik a korábbi hibridjeinknek megfelelő koraisággal és termőképességgel rendelkezik. Ezek a kvalitások kiegészülnek a számottevő peronoszpóra-toleranciával, ami a pályázat legfontosabb célkitűzése volt. A szabadföldi diallél nemzedékkel egy időben került felnevelésre a vonalak 2010. évi második nemzedéke. Ezt vészfűtéssel rendelkező, szigorúan izolált fóliasátrakban tettük meg. Ebben a nyári/őszi nemzedékben a vonalak további szelekciója, önbeporzással való tisztása is folytatódik. A peronoszpórával való mesterséges fertőzéseket is ebben a nemzedékben végeztük el, különböző helyekről gyűjtött peronoszpóra-inokulum keverék segítségével. Ezek a tesztelések szeptember közepén kerültek elvégzésre, a kiértékelésük pedig október elején történt.

Görögdinnye:

Az első nemzedékben kiültetett növények magjait megszedve, majd klímakamrában elvetve 2010. június 16. és júl. 17. között került sor a második nemzedék Fusarium-tesztelésére. A C46 és C14 vonalak esetében (BC4F3) a biztonság érdekében,  a megszokottnál jóval nagyobb egyedszámmal végeztük a teszteléseket. Elvetésre és tesztelésre került a másik két gömbölyű (C11, ECG32) és az egy hosszútestű vonal BC3 nemzedéke. A növények augusztus végén kerültek kiültetésre. A beltenyésztéseket szeptember végén kezdtük meg és október 14-én fejeztük be. A betakarítás várhatóan november elején fog megtörténni. A magkinyerést követően a C46 és C14 vonalaknál Fusarium teszteléssel végzett utódbírálatra kerül majd sor. Ennek keretében választjuk ki a Fusarium-ellenállóságra homozigóta, didomináns anyatöveket, amelyek 2011-től a Lentus F1 nevű, korai, kerek, Crimson típusú fajtánk anyavonalát ill. a C14 vonal Fusarium-ellenálló változatát fogják adni. A fajtabejelentés időpontja 2011. januárjában várható. A többi gömbölyű és hosszútestű vonalnál pedig folytatjuk a visszakeresztezéses nemesítést (BC3).

Paprika:

A tavalyi évben végéhez ért a TSWV rezisztencia beépítés két cecei hibrid esetében. Ez a két hibrid a Hurricane F1, mely egy generatív korai hibrid és a Kaliber F1, mely egy vegetatív késői hibrid. Mind a két hibrid, a TSWV rezisztencia mellett a dohánymozaik vírus Tm0-2 rassza ellen is rendelkezik védelemmel.

Az elmúlt időszakban a munka elsősorban a Pmmov rezisztencia beépítésére koncentrálódott. Ennek a célnak az elérése érdekében 2010 első kiültetett nemzedékében 86 vonalat teszteltünk vírusrezisztenciára. A második nemzedékben ez a szám 71 volt.

A vírusrezisztencia mellett természetesen a termőképességre is folyt szelekció. A rezisztens vonalakkal 2009-ben előállított rekonverziós hibridek ebben az évben a kecskeméti telephelyen enyhén fűtött hajtatási körülmények közé lettek kiültetve,. Ennek a kísérletnek a célja, hogy a már rezisztens vonalak közül az egyéb fontos gazdasági tulajdonságaiban jó vonalat emeljünk ki. A kísérlet befejezése 2010 novemberében várható.

Zöldborsó:

2010-ben a tervnek megfelelően 7 középkésői-késői lisztharmat ellenálló F10-F11 nemzedékben tartó vonalat és 3 kontroll fajtát vetettünk el három kísérleti helyen (Tordas, Debrecen, Újmajor) standard kisparcellás összehasonlító kísérletben. A május-június hónapban lehullott hatalmas mennyiségű csapadék miatt kialakult bel- és pangó víz a Debreceni és Újmajori kísérletek kiértékelhetőségét meghiúsította. A tordasi kísérleti helyen szerencsésebb fekvés miatt a négyből két teljes értékű ismétlés kerülhetett felvételezésre és kiértékelésre. Ennek adatai a korábbi két kísérleti év eredményével egybevágóak: a késői éréscsoportban a 1219-7C vonal a kontrolokat meghaladó termőképességű. A többi vonal közül elsősorban szemmérete alapján a 01219-7C jelzésű anyag került kiválasztásra. Érésideje a középkésői és késői éréscsoport határára tehető.

A kísérletekkel párhuzamosan Újmajorban elindult valamennyi anyag felszaporítása is. A jelzett időjárási anomáliák miatt a megtermett vetőmag mind mennyiségében mind minőségében messze az elvárt alatti. A kieső mennyiség pótlására mindkét anyag vetőmagjából Új-Zélandon téli termeltetést indítottunk.


Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Cég neve: ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.

Cég székhelye: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.

Kapcsolattartó: dr. Bittsánszky János, vezérigazgató

Telefonszám, e-mail: +36-76/481-329, jbittsanszky@zki.hu

Projekt megvalósítási helyszíne: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6.


Közreműködő Szervezet neve, elérhetősége:

KSZ neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

KSZ címe: 1139 Budapest, Váci út 83. (Center Point 2. Irodaház)

Telefonszám, e-mail: +36-40/200-617, info@magzrt.hu


Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet:

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő Szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.