Zöldségtermesztési
Kutató Intézet

Új Széchenyi Terv banner

Tisztségviselőkkel, munkavállalókkal kapcsolatos adatok:

Név Tisztség/munkakör Végkielégítés
(hó)
Felmondási idő
(hó)
Versenytilalmi korlátozás Pénzbeli juttatások: 2013 év
2013. dec. 31-i, illetve dec. 31-ig halmozott adatok (bruttó)
Idő (év) Ellenérték (Ft) alapbér (Ft/hó) prémium (Ft) tiszteletdíj (Ft/hó) egyéb (jutalom, fajtajutalék, stb.)
(Ft)
Dr. Bittsánszky János vezérigazgató 0 8 0 0 600 000 1 782 000
0 1 200 000
Pavelka Árpád kereskedelmi igazgató 12 MT szerint
2 1 000 000 595 000 4 500 000
0 0
Dr. Csizmadia László kutatási igazgató 12 MT szerint
2 1 000 000 586 000 2 250 000
0 5 176 408
Laczkó Róbert gazdasági igazgató 12 MT szerint
2 1 000 000 560 000 2 850 000
0 0
Zsíros Lajos felügyelő bizottság elnöke 0 0 0 0 0 0 60 000
0
Komor István felügyelő bizottság tagja 0 0 0 0 0 0 0 0
Szemerey Szabolcs
felügyelő bizottság tagja 0 0 0 0 0 0 50 000 0
Bankszámla felett nem önállóan rendelkező, illetve nem önálló cégjegyzésre jogosult alkalmazottak:
aláíró 1
MT szerint MT szerint 0 0 337 000 0 0 1 100 000
aláíró 2
MT szerint MT szerint 0 0 263 000 0 0 500 000
aláíró 3
MT szerint MT szerint 0 0 250 000 0 0 500 000

Szerződésekkel kapcsolatos adatok:

Megnevezés Tárgy Szerződő fél neve Szerződés tartalma Szerződés értéke (Ft)
Megállapodás Vetőmag termeltetés Zöldségmag Kft. Határozatlan idejű 37 452 000